Διαφημιστικά USB sticks.
Άμεση παράδοση σε USB sticks στα 2 Gb, 4Gb και 8Gb μνήμη.
Για πελάτες Λιανικής στα 50 τεμ. και άνω, δώρο η χάραξη και το ΦΠΑ!